Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

Stichting Masechaba is een onafhankelijke rechtspersoon. Het bestuur, bestaande uit tenminste drie personen, richt zich volledig op het ondersteunen van kansarme kinderen in regio Bethlehem, Zuid-Afrika.

Huidig Bestuur:

  • Voorzitter: Peter Ophoff
  • Secretaris: Willem Ooms
  • Penningmeester: Rawi Gadjradj
  • Bestuurslid & Oprichter/ Adviseur: Bert Koopman

BELONINGSBELEID

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Overheadkosten worden 100% gesponsord door bestuursleden zelf of sympathiserende bedrijven en personen.

Stichting Masechaba richt zich volledig op het steunen van kansarme kinderen in regio Bethlehem Zuid Afrika. De stichting opereert daarbij onafhankelijk en neutraal. Stichting Masechaba kijkt niet naar afkomst, leeftijd, religie of geslacht. Wij bieden opvang, scholing, voeding, medische verzorging en bescherming.

De werkzaamheden die nodig zijn om dit te realiseren worden gedaan door vrijwilligers en met hulp van sponsoren en donateurs. Samen kunnen we daadwerkelijk de toekomst voor deze weeskinderen positief beïnvloeden.

Stichting Masechaba – Doelstelling:

De stichting heeft als doel het initiëren, stimuleren, organiseren, creëren, ontwikkelen, bevorderen, coördineren, ondersteunen, financieren, exploiteren en beheren van projecten, voorzieningen en fundraisingactiviteiten voor de opvang, huisvesting, opvoeding, en medische verzorging van kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

Doneer