Privacy & Cookiebeleid

Privacy & Cookiebeleid

Op deze pagina vindt u de privacy policy van Stichting Masechaba en leest u meer over de cookies die we gebruiken.

Privacy

U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wel hebben wij informatie van u nodig om inschrijving nieuwsbrief of andere correspondentie te behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. We houden ons aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Contact

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@masechaba.com. Wilt u liever per post contact opnemen dan kunt u dit sturen naar Stichting Masechaba, p/a Kaasmarkt 1,1441 BG Purmerend.

Bezoek website

U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Wanneer is het verstrekken van gegevens wel noodzakelijk

Stichting Masechaba heeft informatie van u nodig als;
• U zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief van Stichting Masechaba of om andere correspondentie te behandelen
• U een (online) donatie doet aan Stichting Masechaba.
U gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U heeft te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Beheer van uw persoonsgegevens

Stichting Masechaba is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens volgens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) website:
a. om u een nieuwsbrief, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
b. om (online) donaties correct te verwerken;
c. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
Uw (financiële) gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
* contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw gegevens?


Uw gegevens worden alleen binnen Stichting Masechaba gebruikt voor nieuwsbrief, correspondentie en behandelen en registeren van donaties. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Stichting Masechaba of voor marketingdoeleinden.
Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten (nieuwsbrief en doneren). De derde partijen kunt u hieronder vinden.

Privacybeleid derden partijen

Voor het verzenden van de nieuwsbrief en informatie maken wij gebruik van Mailchimp software. Voor het verwerken van donaties maken wij gebruik van ABN-AMRO bank en Mollie-payment. Voor de privacy-beleid verwijzen wij naar de voorwaarden van deze partijen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op www.masechaba.com kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.

Waar slaan we uw gegevens op?


De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Stichting Masechaba en wij zullen u deze persoonsgegevens via de e-mail verschaffen.

Recht op portabiliteit

Wanneer Stichting Masechaba uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft.

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of aan te vullen.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om op elk moment uw verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen, behalve in de volgende situaties:
* indien u een aankoop heeft gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.
* indien er tussen u en Stichting Masechaba een juridische procedure loopt.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat Stichting Masechaba uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

BEHEERDER VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Masechaba, p/a/ Kaasmarkt 1 1441 BG Purmerend. E-mail: info@masechaba.nl

Cookiebeleid

Op de site van Stichting Masechaba vindt u functionele, analytische en social media cookies. We maken geen gebruik van advertising cookies!

Wat zijn cookies?

Dit zijn kleine tekstbestandjes die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de zoekfunctie op onze website. Sinds de wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd aan bezoekers.

Analytische cookies geeft ons inzicht om de website te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld nagaan hoe vaak onze website en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd aan bezoekers.

Sociale media cookies maken het mogelijk dat u onze artikelen kan delen met anderen. De social media buttons werken alleen als de social media partijen een website-overschrijdende cookie kunnen plaatsen. Als u onze website bezoekt, wordt een social media cookie pas geplaatst als u de betreffende knop aanklikt. Niet eerder. Voor het plaatsen van deze sociale media cookies hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.

Voor cookies van derden partijen ( Facebooek, You Tube, Google Analytics) verwijzen wij naar de voorwaarden van deze partijen. Deze kunt u vinden op hun websites. Houdt er rekening mee dat deze voorwaarden regelmatig kunnen wijzigen. Hier hebben wij geen invloed op.

Cookies uitzetten of verwijderen

U kunt er voor kiezen om de cookies handmatig via u browser uit te zetten of te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van u browser: Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Wilt u meer lezen over de Nederlandse cookiewet? Lees dan de Handleiding Cookiewet (pdf)

Doneer