Over Masechaba

Over Masechaba

Ontdek Stichting Masechaba, een doelgericht project in het Waterland met een focus op samenwerking. We werken nauw samen met toegewijde vrijwilligers van Stichting Masechaba Bethlehem in Zuid-Afrika. Deze samenwerking waarborgt niet alleen een zorgvuldige controle van de besteding van middelen, maar ook een nauwgezette uitvoering van het project. Het Masechaba-project wordt volledig gesteund door vrijwilligers uit beide gemeenschappen, wat ook tot uiting komt in de naam van het Dagsorg Sentrum, oftewel het Daycare Centre, genaamd “the Bishop Koopman Masechaba Building” ter ere van de initiatiefnemers Graham Bishop uit Bethlehem en Bert Koopman uit Waterland.

INSPIRATIE EN MOTIVATIE

Onze motivatie is geworteld in tastbaar succes: we zien met eigen ogen dat het werkt! Beschadigde kinderen bloeien op, en ernstig zieke kinderen kunnen een waardige laatste levensfase ervaren. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door onze duidelijke focus en samenwerking met Foundation Masechaba en Hospice Golden Gateway. Zoals Nelson Mandela ooit zei: “We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference.” Hij blijft een grote inspiratiebron voor ons!

FOCUS

Onze onverdeelde focus ligt op het ondersteunen van kwetsbare kinderen in de regio Bethlehem, Zuid-Afrika. We hebben dit vertaald naar concrete projecten, waaronder het Masechaba Day Centre (opvangcentrum voor weeskinderen), Maluti Hoogland Skool (praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen), het Voedselprogramma en het Containerproject.
Dankzij de kleinschaligheid van ons project en de toewijding van onze vrijwilligers komt de opbrengst direct ten goede aan de weeskinderen en de projecten. Maak samen met ons het verschil!

Doneer