Wat hebben wij gerealiseerd

Wat hebben wij gerealiseerd

Allereerst willen wij alle donateurs, vrijwilligers en sponsoren bedanken. In onderstaande tijdlijn ziet u in één oogopslag wat wij dankzij uw hulp en steun hebben kunnen realiseren. Wat hebben wij al gedaan.

Start met verkoop brillenkettinkjes in 2006. Door o.a. samenwerking met Optiek branche (NL) en RT60 Bethlehem werd deze inzamelingsactie een groot succes. Resultaat: opbrengst € 100.000,-

2006

Start met verkoop brillenkettinkjes in 2006. Door o.a. samenwerking met Optiek branche (NL) en RT60 Bethlehem werd deze inzamelingsactie een groot succes. Resultaat: opbrengst € 100.000,-

2007

Aankoop grond Met de opbrengst van inzamelactie in 2006 hebben we grond gekocht. Resultaat: bouw van een nieuw gebouw voor de dagopvang van de weeskinderen.  

2008

Start bouw nieuw weeshuis. In 2008 zijn we begonnen met de bouw van nieuw dagopvang voor de weeskinderen. Resultaat nieuw en veilig onderkomen voor aidswezen. 

2009

Opening Masechaba Day Care Centre Het gebouw waar de kinderen onderwijs, opvang en medische zorg krijgen is klaar. Resultaat: de schone en veilige omgeving heeft een zichtbare positief effect op de weeskinderen   

2007

Samenwerking Hospice Golden Gateway Er zijn kinderen die ernstig ziek zijn. Resultaat: door samenwerking met Hospice Golden Gateway krijgen deze aids-patiëntjes de juiste verzorging en therapie.

2011

Bouw 4 extra klaslokalen In 2011 zijn er vier extra klaslokalen bijgebouwd en extra leerkrachten aangetrokken. Resultaat: Masechaba kan nu aan 100 extra kinderen dagopvang en onderwijs bieden. Totaal is er nu opvangcapaciteit voor 200 weeskinderen.    

2012

Start verbouw eigen groente en fruit In 2012 zijn we gestart met verbouwen van eigen groenten en fruit.  Om zo de kinderen dagelijks een verse en gezonde maaltijd te kunnen geven.

2013

Start voedsel programma In 2013 zijn we in samenwerking met Farm Secure gestart met voedselprogramma zodat we nu 2000 kinderen in de regio kunnen voorzien van een dagelijkse maaltijd. 

2013

Start containerproject In maart 2013 is gestart met het containerproject. Streven is om iedere jaar minstens één container sturen met spullen. Resultaat: voorzien in goederen waaraan een ernstig tekort en behoefte aan is.

2014

Nieuwe kas, frees en pick-up  Door deze uitbreiding kunnen we meer  soorten groenten kweken en 2 extra opvangadressen voorzien van voedsel. Resultaat: doordat de kinderen nu regelmatig gezond voedsel krijgen, is hun conditie sterk verbeterd ( en hun schoolresultaten).    

2014

Speeltoestellen Via de Internationale School Amsterdam (ISA) hebben wij speel- toestellen gekregen voor speeltuin Masechaba Day Care Centre.  In het najaar van 2015  gaan vrij- willigers de speel- toestellen opbouwen. De leerlingen van Maluti Hoogland Skool helpen ook mee om praktijkervaring op te doen.

2015

Video -intercom Voor veiligheid van de kinderen, onderwijzers en vrijwilligers van Masechaba Day Care Centre is een video -intercom installatie aangebracht. Ook is er een magnetisch slot op de deur gemonteerd.

2015

Nieuwe Speeltuin Masechaba Day Care Tijdens het werkbezoek in 2015  zijn alle oude versleten speeltoestellen vervangen door veilige en nieuwe speeltoestellen. De vreugde en blijdschap van de kinderen was hartverwarmend. Zo’n mooie speeltuin hebben ze nog nooit gezien.  

2013

In 2015 hebben wij de Maluti Hoogland Skool kunnen ondersteunen met o.a. meubilair, educatief materiaal, een bibliotheek en boeken.

2015

Nieuwe Bestelbus Voedselprogramma De nieuwe bestelbus voor het voedselprogramma heeft een dubbele functie. Niet alleen de groenten worden rondgebracht maar ook worden de jongste schoolkinderen opgehaald uit de squatter camps om veilig naar de dagopvang te brengen.

2016

Opzetten permanente oogmeet-unit. Doel om jaarlijks de allerarmste kinderen en ouderen uit te regio de kans te geven hun ogen te controleren en een bril te laten aanmeten. Dankzij sponsoring van Essilor Nederland, Holland Optical Instruments  en Koopman optiek is deze oogmeet-unit in april 2016 geplaatst.

2016

In de periode van 29 mei t/m 10 juni 2016 zijn in samenwerking met  Stichting Zienderogen de eerste oogmeting verricht.  Resultaat: in totaal zijn er 1179 oogmetingen verricht en  170 brillen aangemeten. De kinderen waarvan de ouders het zich niet kunnen veroorloven krijgen via dit project  een gratis bril.

2018 / 2019

Continuïteit en zekerheid staan in 2018 en 2019 voorop! Vrijwilligers van Foundation South Africa nemen de coördinatie van de Hospice over. Hierdoor blijft onderwijs en zorg voor de weeskinderen van onze dagopvang gewaarborgd. De Hospice kon niet langer haar werkzaamheden uitvoeren vanwege het besluit van de Zuid-Afrikaanse regering om geen financiële steun te geven aan NCP-organisaties.  Na een jaar zijn we tevreden- hoe de onderwijzers, medewerkers en manager van MDCC met deze verandering zijn omgegaan. Vanwege de huidige capaciteit kunnen er maar 60 kinderen worden opgevangen. Het streven is om in 2020 een extra onderwijzer aan te trekken zodat we 10 extra kinderen kunnen opvangen en er meer tijd is voor persoonlijke en medische aandacht die deze kinderen nodig hebben.

2020

NOODHULP COVID-19 !  Door de #lockdown dreigen veel kinderen ondervoed te raken omdat ze hun dagelijkse maaltijd missen op school. Ook de dagopvang van Masechaba is gesloten. We zijn daarom direct #voedselpakketten gaan uitdelen aan o.a. de pleeggezinnen  

2020

Uitdelen Voedselpakketten ivm COVID-19!

Doneer