Wat doen wij met uw donatie?

Wat doen wij met uw donatie?

Als u Stichting Masechaba steunt, wilt u transparantie over de besteding van uw donatie. Ontdek hoe uw geld impact maakt op kansarme kinderen in Bethlehem, Zuid-Afrika, en hoe wij elke euro aanwenden voor onze projecten.

Bishop Koopman Masechaba Building: Investeren in de Toekomst

In 2009 hebben wij het Bishop Koopman Masechaba Building opgericht, een duurzaam schoolgebouw met buitenterrein en moestuin. Jaarlijkse reserveringen dekken onderhoudskosten zoals afschrijving, bouwkundig onderhoud, nutsvoorzieningen en beveiliging, waarbij we een veilige haven voor deze kinderen waarborgen.

De exploitatiekosten bestaan uit:

  • afschrijving
  • bouwkundig onderhoud
  • onderhoud technisch installaties (elektriciteit, verwarming, compressoren, koelapparatuur).
  • onderhoud terrein
  • nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water)
  • beveiliging
  • verzekering
  • belasting en overheidsheffingen
  • arbeidskosten

Hiermee wordt de enige veilig haven waar deze kinderen terecht kunnen gewaarborg

Voedselprogramma: Dagelijkse Maaltijden voor 2.000 Kinderen

Ons voedselprogramma voorziet dagelijks ca. 2.000 kinderen van een maaltijd. Donaties worden gebruikt voor exploitatie van grond, landbouwwerktuigen, brandstofkosten en onderhoud van de moestuin, waardoor we voedselzekerheid bieden.

Containerproject: Van Nederland naar Zuid-Afrika

Met donaties financieren we het verschepen van containers met ingezamelde spullen naar Zuid-Afrika. Een deel van de donaties wordt besteed aan de aanschaf en het transport van deze containers.

Onderwijs: Investeren in Kennis

Donaties stellen ons in staat jaarlijks nieuw lesmateriaal aan te schaffen, variërend van schriften tot praktijklessenmateriaal. Via het containerproject zamelen we materialen in en kopen ter plaatse aanvullend lesmateriaal volgens een wenslijst.

Medische Hulpmiddelen: Zorg op Maat

Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, kopen we medische hulpmiddelen zoals balansmateriaal, luiers en kindermatrassen. Uw donaties maken deze zorgtoegankelijk.

Traktaties en Controle: Kleine Vreugdes en Nauwgezet Toezicht

Tijdens werkbezoeken ontvangen kinderen kleine traktaties. Stichting Masechaba waarborgt strenge controle: begrotingen, offertes en/of facturen worden vooraf beoordeeld, en onze contactpersonen in Zuid-Afrika zien ter plekke toe op de uitvoering van afgesproken werkzaamheden.

Beloningsbeleid Bestuur: 100% Inzet, Geen Vergoeding

Ons bestuur ontvangt geen beloning; overheadkosten worden 100% gesponsord door bestuursleden zelf of sympathiserende bedrijven of personen. Uw donatie gaat rechtstreeks naar de projecten, niet naar reis- en verblijfkosten of bestuursvergoedingen.

Doneer